joukamokortesalmi Tartun toimeen

Syrjäytyminen selätettävä syrjässä

  • Keskeinen uudistaja Joukamo Kortesalmi nostaa pienen ihmisen asian kärkeen!
    Keskeinen uudistaja Joukamo Kortesalmi nostaa pienen ihmisen asian kärkeen!

 

Perussuomalaiset on puolueena se poliittinen taho, mikä kantaa aidosti ja kokonaisvaltaisesti eniten huolta maamme syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien lähimmäistemme eduista ja asioista. Näin on jo siksi, että PS on lähellä tätä usein unohdettua kansanosaa.

Tämä ajattelutapa kumpuaa puolueen perusideologiasta, missä korostetaan jokaisen ihmisen ja elämän tärkeyttä ja ainutlaatuisuutta. Me emme halua ummistaa silmiämme omien vähäosaistemme hädästä ja ahdingosta. Siksi katsomme, että maailmanparantaminen on syytä aloittaa omasta kansasta, missä tekemistä taatusti riittää.

Miksi Perussuomalaiset pitää ei-toivottua syrjäytymiskehitystä tapetilla? Erityisesti siksi, että kyse on sekä yksilön kannalta katsottuna suurista inhimillisistä tragedioista että yhteiskunnallisesti tarkasteltuna suunnattoman suuresta kuluerästä.

Syrjäytymistä on myös maantieteellinen kysymys. Yksinäisyys ja ystävättömyys ruokkivat myös syrjäytyneeksi sortumista. Siksi maaseutukylien autioituminen on vakava uhka ihmisten terveydelle ja toimintakyvylle.

Syrjäytymiskehityksen katkaisu on myös investointi!

Jos poliittisen päätöksenteon keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan edes nykyisenkaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen, tulee se edellyttämään laajaa voimavarojen kohdentamista muun muassa syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Kuntapäätöksenteossa niukat taloudelliset voimavarat on kohdennettava oikein. Kun kaikkea ei kuitenkaan voida saada, joudutaan asiat panemaan oikeaan tärkeysjärjestykseen. Tätä priorisointia ei pidä tehdä vain suuren rahan ehdoilla, kuten Kuusamossa on vuosikymmenet tapahtunut, vaan etusijalle on asetettava pieni ihminen.

Syrjäytymiskierteen syyt ja syntytavat, syrjäytymisuhanalaisten ominaispiirteet sekä jopa syrjäytymisvaarassa elävien henkilöllisyydet ovat hyvin laajalti tiedossa. Tässä suhteessa ei tarvitse edes puhua mistään kadotetuista kansanosista.

Kun syrjäytymisen ongelma yksilötasolla ja yhteiskunnallisesti on tiedostettu, on vain ryhdyttävä tuumasta toimeen. Rahaa on aina silloin, kun on tahtoakin. Huolehtiva kotikunta asettaa omat vaaravyöhykkeessä olevat ja niukkuuden keskellä elävät kuntalaisensa ensisijalle.

Vasta sen jälkeen, kun kuntalaisten oikeus työhön ja perustoimeentuloon on turvattu, on turhanpäiväisten tuuliverkkojen ja kannattamattomien gondolihissien vuoro. Ellei näin ole, on tilanne se, että paikallishallinnossa harjoitetaan ihmisten tietoista syrjäyttämistä ulos yhteiskunnasta.

Omasta kansasta ja kuntalaisista huolenpito vaatii vain poliittista tahtoa – päätöksien tekemistä ihminen ja inhimillisyys edellä. Perussuomalaisilla sitä tahtoa on.

Me emme saa alistua huono-osaisuuden periytyvyydelle. Kun kerran kohderyhmät ovat tiedossa, voidaan silloin korjaustoimenpiteetkin kohdistaa täsmällisesti.

Vastuulliseen päätöksentekoon kuuluu heikoista huolenpito. Valitettavasti Kuusamossa on ollut vuosikymmenet vallalla sellainen toimintatapa, missä edut tahtovat valua niille suppeille piireille, joilla jo ennestäänkin on yltäkylläisesti. Tähän väärään politiikkaan PS on tuomassa välttämättömän korjauksen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat